Arkivuppgifter om de dragoner som tjänstgjort
vid Skånska Dragonregementet K6,
i Ystad, åren 1897 - 1927.
Detta register innehåller alla uppgifter
som finns sparade.

Krigsarkivet och Stadsarkivet har varit
tillmötesgående och lånat oss allt för kopiering.

Det finns uppgifter om 12 235 st dragoner
i registret.